De Økonomiske Råds forårsrapport 2009

28-05-2009

DØR har 28. maj 2009 offentliggjort rapporten Dansk Økonomi, forår 2009.

I den anledning udtaler finansminister Claus Hjort Frederiksen:

Vismændenes billede på vækstudsigterne for i år og næste år ligger tæt på Økonomisk Redegørelse, som Finansministeriet netop har offentliggjort.

Jeg hæfter mig ved, at vismændene er enige i vores vurdering af virkningerne af de tiltag, vi har gennemført. Samlet vil den økonomiske politik reducere ledigheden med ca. 35.000 personer over de næste par år. 

Danmark er kraftigt påvirket af udviklingen i verdensøkonomien, og jeg er enig med vismændenes understregning af, at det er urealistisk at forestille sig, at man gennem aktiv finanspolitik kan forhindre en markant stigning i ledigheden. Jeg deler også vismændenes vurdering af, at finanspolitikken for 2009 er passende.

Vismændene finder allerede på nuværende tidspunkt grundlag for at sætte et tal på, hvor meget finanspolitikken skal lempes i 2010. Det mener jeg ikke, der er grundlag for. Det er heller ikke i overensstemmelse med den store usikkerhed om det videre forløb, som vismændene selv betoner.

Finanspolitikken for 2010 lægges først fast ved udgangen af i år, og det er vigtigt, at vi bruger den mellemliggende tid til nøje at vurdere udviklingen. Et solidt informationsgrundlag om situationen i 2010 er en forudsætning for i efteråret at træffe de rigtige beslutninger og sikre, at skatteydernes penge bliver anvendt med størst mulig effekt.

Vismændenes kapitel om Danmark og euroen er rigtig godt arbejde. Jeg er enig, når vismændene konkluderer, at Danmarks fastkurspolitik har fungeret godt. Jeg tilslutter mig deres konklusion om, at der i økonomisk normale tider er sikre, men moderate, fordele ved euroen. Fordelene er typisk større under finansielle og økonomiske kriser, hvor Danmark risikerer pres mod kronen og stigende renter. Det er et aspekt, som vismændene efter min mening underspiller.

Læs Finansministeriets skriftlige kommentarer til De Økonomiske Råds forårsrapport 2009