Østre Landsret giver staten fuldt medhold i retssag om Christiania

26-05-2009

Østre Landsret har i dag afsagt dom i den retssag, som Christiania har anlagt mod den danske stat, og hvor Christiania har nedlagt påstand om varig brugsret til Christianiaområdet. Østre Landsret har afvist samtlige Christianias påstande og givet staten fuldt medhold.

Dommen betyder, at staten har fuld råderet over området, at Christiania ikke har kollektiv brugsret, at fristen for opsigelsen af den kollektive brugsret var tilstrækkelig lang, at ingen beboere har fået anerkendt særlige rettigheder, og at de afgørelser, som staten har truffet i medfør af Christianialoven ikke kan anfægtes. Der er således intet juridisk til hinder for, at Christianialoven kan gennemføres.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen siger: 

Jeg er glad for Landsrettens klare dom, som bekræfter det juridiske grundlag, som staten hidtil har arbejdet ud fra. Dommen bekræfter, at staten har fuld råderet over området, og vi kan dermed arbejde videre ud fra de målsætninger, som Folketinget vedtog i 2004. Efter min mening, er der kun grundlag for at genoptage forhandlingerne nu, såfremt Christiania ikke anker dommen, accepterer christianialoven og anerkender, at forhandlingerne skal ske med udgangspunkt i den tidligere indgåede aftale. Jeg har derfor bedt Slots- og Ejendomsstyrelsen om at tage kontakt til Christiania for at finde ud af, om forudsætningerne for forhandlingerne er til stede.

Læs mere om Christiania