Offentliggørelse af Økonomisk Redegørelse, maj 2009

26-05-2009

Finansministeriet offentliggør i dag Økonomisk Redegørelse, maj 2009, der indeholder følgende vurdering af de økonomiske udsigter

 

  • Den globale finanskrise i efteråret har forstærket den opbremsning af dansk og international økonomi, der reelt allerede var begyndt i 2007. Stort set alle OECD-lande havde negativ vækst i fjerde kvartal 2008. Det vil formentlig også være tilfældet i første kvartal i år.

  • Der er siden efteråret gennemført meget kraftige lempelser af både penge- og finanspolitikken, som vil virke med stigende styrke gennem i år og næste år. Lempelserne vil bidrage til en gradvis, moderat vending af konjunkturerne. På den baggrund ventes aktiviteten i dansk økonomi for 2009 som helhed med betydelig usikkerhed at være 2½ pct. lavere end i 2008. I 2010 ventes en fremgang i BNP på 1 pct. 

  • Beskæftigelsen ventes at falde både i år og næste, navnlig som følg af den nedgang i produktionen, som er sket. Ledigheden ventes derfor at stige til omkring 5 pct. af arbejdsstyrken i 2010 som helhed, hvilket svarer til 145.000 ledige (fuldtids)personer i gennemsnit. Tilbageslaget har allerede medført en markant stigning i ledigheden gennem foråret, men fra et lavt niveau. I marts i år var ledigheden således fortsat ca. 44.000 personer mindre, end da den nåede det laveste niveau under den sidste højkonjunktur i november 2001.

  • Der er udsigt til markante svækkelser af de offentlige finanser. Overskuddet i 2008 på 63¼ mia. kr. (3,6 pct. af BNP) ventes således vendt til et underskud på 60 mia. kr. (3,3 pct. af BNP) i 2010. Der skønnes et underskud på ¼ pct. af BNP på den strukturelle offentlige saldo i 2010 – som efterfølgende vil styrkes i takt med indfasning af finansieringselementer i skattereformen.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

Med den hurtige danske reaktion på finanskrisen og de meget kraftige lempelser af finanspolitikken – som er større end i de fleste andre lande – er der skabt et godt grundlag for, at Danmark kan komme igennem krisen så nænsomt som muligt – og med mindre skadevirkninger end de fleste andre lande. Der er tale om en offensiv politik, som vil virke med stigende styrke i 2009 og 2010.

Regeringen vil ikke tøve med at tage yderligere skridt, hvis situationen påkræver det – under hensyn til at sikre fastkurspolitikken og troværdigheden om de offentlige finanser. Vi er på vej ind i en ny situation, hvor robustheden af de offentlige finanser svækkes markant – både som følge af det økonomiske tilbageslag og de mange finanspolitiske tiltag. Det er regeringens klare sigte at undgå en krise for de offentlige finanser, som mange andre lande ser ud til at være på vej ind i. Det er afgørende, hvis vi skal sikre velfærden på lidt længere sigt.

Finanspolitikken for 2010 lægges først endelig fast i slutningen af i år, hvor vi skal vedtage en ny finanslov. Tiden indtil da skal vi bruge fornuftigt til at vurdere udviklingen og træffe de beslutninger, som sikrer, at vi kommer bedst gennem krisen og står stærkt, når konjunkturerne vender.  

Læs prognosen 

Læs presseresuméer om Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt, maj 2009

Læs Økonomisk Redegørelse, maj 2009 

Læs Budgetoversigt 1, maj 2009