Stigning i ledigheden i april

29-05-2009

Danmarks Statistik har i dag offentliggjort ledighedstal for april.

Den sæsonkorrigerede ledighed er steget med 10.600 personer fra marts til april til et niveau på 92.800 personer, svarende til 3,3 pct. af arbejdsstyrken. Set i forhold til det laveste niveau i den forrige højkonjunktur er ledigheden i april 33.600 personer lavere.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

Som ventet i Økonomisk Redegørelse fra i tirsdags, steg ledigheden desværre kraftigt igen i april. Stigningen afspejler den globale lavkonjunktur, som ramte hele verden i efteråret. Med udsigt til fortsatte ledighedsstigninger har regeringen allerede sat særdeles mange nye initiativer i søen, der vil virke med stigende styrke gennem resten af året.

Ledigheden er fortsat relativt lav i Danmark. Alligevel har vi allerede lempet finanspolitikken meget mere end langt de fleste andre lande for at afbøde krisens konsekvenser.

Lempelsen har bidraget til, at statens overskud er vendt til underskud og vi skal derfor bruge penge med stor omtanke i den kommende periode. Smider vi penge ud i blinde, ender vi med at få så store underskud, at det vil gå ud over den økonomiske troværdighed og det kan medføre højere renter. Samtidig vil mulighederne for at finansiere folkepension og sundhedsydelser i fremtiden blive svækket.

Vi må være realistiske, og jeg vil ikke foregøgle befolkningen, at der findes en mirakelkur, der kan vende udviklingen i ledigheden her og nu. Gjorde der det, havde jeg været den første til at svinge tryllestaven. Der findes ikke den skattenedsættelse eller offentlig udgiftspost, som kan modvirke faldet i den internationale efterspørgsel og få tyskerne, svenskerne eller amerikanerne til at købe flere danske varer.

Vi følger løbende udviklingen og tager affære, når det er økonomisk sundt og velbegrundet.