Den offentlige lederuddannelse er en realitet

25-03-2009

Tilbud om lederuddannelse til de offentlige ledere bliver kraftigt forbedret. Der bliver nu meget bedre fleksibilitet, sammenhæng, og sikkerhed for kvalitet i de muligheder for lederuddannelse, som de offentlige ledere har.

Fra efteråret 2009 bliver det muligt for ledere i kommuner, regioner og stat at tage moduler hos private udbydere med sikkerhed for at modulerne har diplomniveau og kan meriteres ind i den eksisterende diplomuddannelse i ledelse. 

Finansminister Lars Løkke Rasmussen udtaler:

Vi styrker lederuddannelsen både i bredden og i dybden. Der bliver flere valgmuligheder og kvaliteten af disse valgmuligheder bliver styrket. Lederne kommer til at opleve, at paletten af tilbud er både bedre og større end før.

De offentlige arbejdsgivere - KL, Danske Regioner og staten - igangsætter en uafhængig certificeringsordning, så både private og offentlige udbydere får mulighed for at udbyde lederuddannelsesmoduler på diplomniveau. Certificeringen skal sikre, at der er fuld merit mellem den offentlige lederuddannelse og det almindelige uddannelsessystem, så lederne kan få papir på uddannelsen.  Certificeringsordningen vil give kommuner, regioner og statslige institutioner mulighed for at få certificeret skræddersyede lederuddannelsesforløb. Uddannelsesforløbene skal leve op til kriterierne for offentlig lederuddannelse på diplomniveau.

Formand for KL Erik Fabrin udtaler:

Det er ingen hemmelighed, at forhandlingerne om den offentlige lederuddannelse har været svære. Og ja – det har taget alt for lang tid. Men vi har nu sikret os, at private konsulenthuse også får mulighed for at udbyde lederuddannelse på diplomniveau. Dette var også hensigten fra trepartsaftalen. Hermed vil lederuddannelsen blive både mere målrettet og fleksibel, fastslår Erik Fabrin, der er formand for KL og sad med ved forhandlingsbordet, da trepartsaftalen blev indgået.

Formand for Danske Regioner Bent Hansen udtaler:

Vi er alt i alt tilfredse med resultatet af forhandlingerne. Vi har ønsket en lederuddannelse, som gør en forskel i hverdagen. En forskel for den enkelte leder og for arbejdspladsen. Det har vi fået med den nye lederuddannelse. Den er målrettet de offentlige lederes opgaver og det er i endnu højere grad end tidligere blevet muligt, at kombinere læringen på arbejdspladsen med uddannelse. Noget vi har erfaring med fra regionerne og som har en effekt. Nu skal vi så have yderligere gang i lederuddannelsesaktiviteterne.

Undervisningsminister Bertel Haarder udtaler:

Det er godt, at vi har fundet en løsning, som sikrer, at de nye uddannelsestilbud spiller godt sammen med den eksisterende diplomuddannelse i ledelse. Der skal ikke være blinde veje i vores uddannelsessystem, og med den nye certificeringsordning og sikkerhed for merit har vi bygget broen mellem de private udbydere og det offentlige uddannelsessystem.