Færre regler og mere frihed til kommunerne

18-03-2009

Regeringen hilser KL’s forslag til forenkling velkommen. Regeringen vil arbejde målrettet for færre regler og mere frihed til kommunerne, blandt andet gennem mindre minuttyranni i ældreplejen og enklere sagsbehandling for handicappede.

Regeringen vil give kommunerne mulighed for at udnytte ressourcerne bedst muligt. Statslige regler må ikke stå i vejen for bedre velfærd til borgerne.

Finansminister Lars Løkke Rasmussen udtaler:

Når en handicappet eller kronisk syg i dag får tildelt en ydelse af kommunen, skal kommunen hvert år genvurdere, om den handicappede eller kronisk syge fortsat skal have denne ydelse – uanset at baggrunden for ydelsen ikke ændrer sig for de fleste handicappede og kronisk syge. Det skal vi have gjort enklere, så vi ikke belaster borgerne og medarbejderne unødigt med meningsløse krav.

Og finansminister Lars Løkke Rasmussen forsætter:

Regeringen tager opgaven med at bidrage til en bedre ressourceudnyttelse i kommunerne meget alvorligt. Derfor vil regeringen her i foråret fremlægge en plan for statslige initiativer, der kan frigøre ressourcer til bedre omsorg og service i kommunerne. Efter sommerferien vil vi følge op med en ambitiøs plan for afbureaukratisering på det kommunale område.

Regeringen indførte i 2003 det frie valg til hjemmehjælp. Det har været en succes – borgerne er glade for at selv at kunne vælge leverandør af hjemmehjælp. Men det er på tide at give reglerne om frit valg et servicetjek. Regeringen vil sikre, at statslige regler ikke fører til ressourcespild og minuttyranni for de ansatte i hjemmeplejen.

KL har fremlagt et katalog med 82 konkrete forslag til forenkling. Regeringen hilser forslagene velkomne. De vil indgå i regeringens videre arbejde med at reducere papirarbejdet i kommunerne.

Regeringen vil fremlægge forenklingsforslag på de vigtigste velfærdsområder, fx ældreområdet, folkeskoleområdet, dagtilbudsområdet, handicap-området og området for udsatte børn og unge.

Regeringen vil løbende fremlægge konkrete forenklingsforslag. Regeringen fremlagde i 2008 forslag til forenklinger på beskæftigelsesområdet, som der blev indgået politisk aftale om i februar. Regeringen forventer inden sommerferien at kunne fremlægge forslag om mere fleksible regler for organiseringen på folkeskoleområdet.