Finansminister Lars Løkke Rasmussens kommentarer til Nationalbankens og ECB’s rentesænkning d. 5 marts 2009

05-03-2009

ECB har i dag sænket renten med 0,5 pct.enhed fra 2,0 til 1,5 pct.

ECB har i dag sænket renten til et historisk lavt niveau. Og det er meget glædeligt, at Danmarks Nationalbank ikke blot har fulgt med rentesænkningen fra ECB, men også har indsnævret rentespændet med 0,25 pct.enhed med en sænkning af udlånsrenten med 0,75 pct.enhed fra 3,0 til 2,25 pct. Det er et udtryk for tillid til fastkurspolitikken.

Med Nationalbankens indsnævring af rentespændet, Forårspakke 2.0 og udskydelsen af kredit- og angivelsesperioderne for indbetalingerne af moms og A-skat bliver økonomien stimuleret mærkbart.

Krisen er ingenlunde overstået og ingen kan med sikkerhed forudse, hvornår vi har nået bunden, så ledigheden vil desværre fortsætte med at stige en rum tid endnu. Men med de vækstinitiativer vi har taget til og med Forårspakke 2.0, har vi sikret 25.000 job.

Regeringen har en vækststrategi, der allerede har affødt en lang række vækstinitiativer. Og vi fraskriver os ikke muligheden for at komme med yderligere vækstinitiativer. Men det ville være udtryk for overmod at tro, at den lille åbne danske økonomi med et fingerknips kan afblæse en stor international krise. Vi kan ikke bremse en stærk international storm, men vi kan afbøde de værste stormskader – og det gør vi.