Stigning i ledigheden i februar

26-03-2009

Danmarks Statistik har i dag offentliggjort ledighedstal for februar. Den sæsonkorrigerede ledighed er steget med 5.500 personer fra januar til februar til et niveau på 69.800 personer, svarende til 2,5 pct. af arbejdsstyrken. Set i forhold til det seneste toppunkt i december 2003 er ledigheden i februar 101.000 personer lavere.

Finansminister Lars Løkke Rasmussen udtaler:

De nye tal for ledigheden er desværre ikke nogen overraskelse, når man ser, hvordan nedgangen i den internationale økonomi har ramt danske virksomheders afsætningsmuligheder. Vi kan ikke forhindre en opgang i ledigheden, men regeringen er stærkt optaget af, hvad der fornuftigt kan gøres, for at tage toppen af ledighedsstigningen.

Vi har allerede reageret på den internationale økonomiske krise med en række tiltag for 2009 og 2010, som betyder, at den økonomiske politik faktisk er mere ekspansiv i Danmark end i de fleste andre lande. Vi er gået meget langt, når man tænker på, at ledigheden trods alt stadig er meget lav, og mange eksportvirksomheder har problemer med konkurrenceevnen.

Samlet vurderes de finanspolitiske lempelser mv. i 2009 og 2010 at betyde, at beskæftigelsen vil være omkring 30.000 personer højere og ledigheden 25-30.000 personer lavere, end den ellers ville have været.