OECD anerkender dansk krisestyring

05-11-2009

I dag offentliggjorde OECD sin årlige rapport om dansk økonomi (OECD Economic Surveys 2009: Denmark). Rapporten er et led i OECD’s almindelige overvågning af medlemslandenes økonomiske situation.

OECD konkluderer bl.a., at der ikke er behov for yderligere økonomisk stimulans af økonomien i Danmark. Samtidig peger OECD på, at det er vigtigt at genskabe balancen på de offentlige budgetter efter krisen.

Finansminister Claus Hjort Frederiksens udtaler:

Jeg noterer mig, at OECD anerkender, at styrken af den danske krisepolitik er passende. Vi har gjort meget for at understøtte vækst og beskæftigelse og skærme danskerne bedst muligt mod krisen.

Samtidig siger OECD, at yderligere krisetiltag ikke skal udelukkes. Den tilgang ligger i tråd med regeringens linje om løbende at vurdere, om der skal gøres endnu mere for at stimulere økonomien.

Jeg er enig med OECD i, at der ligger et stort arbejde i at nå regeringens økonomiske mål for 2015 om balance på den strukturelle saldo. Krisen trækker store veksler på statskassen, fordi statens udgifter til vækstinitiativer og overførselsindkomster stiger, mens indtægter fra skatter og afgifter falder. Når væksten igen får fat i dansk økonomi, er der er en regning der skal betales. Regeringens strategi er, at vi i år og næste år bruger finanspolitikken aktivt til at stimulere beskæftigelsen i lyset af krisen, og at vi efterfølgende skal have de offentlige finanser tilbage på et holdbart spor.

OECD anbefaler, at dansk produktivitet skal styrkes for at sikre fremgang i velstanden herhjemme. Det skal ifølge OECD bl.a. ske igennem mere uddannelse.

Finansminister Claus Hjort Frederiksens udtaler:

Danmarks velstand bliver udfordret af, at vores produktivitet stiger for langsomt. Den lave produktivitetsvækst er en vigtig baggrund for, at regeringen tidligere på året nedsatte Vækstforum, der netop har som hovedopgaver at diskutere, hvordan vi sikrer optimale vækstbetingelser, når krisen er overstået.