Den Sociale Pensionsfonds investeringsstrategi

29-10-2009

Den Sociale Pensionsfond afdækker – på linje med sidste år - statens renterisiko i forbindelse med refinansiering af det almene boligbyggeri fuldt ud.

Ved den kommende refinansiering af rentetilpasningslån ultimo 2009 vil der blive refinansieret rentetilpasningslån i alment byggeri med et samlet volumen på ca. 44 mia. kr. Den Sociale Pensionsfond forventes således i 2009 at øge sine placeringer i rentetilpasningsobligationer til samlet ca. 44 mia. kr. Ved at staten låner og investerer i samme obligationer afdækkes statens renterisiko fuldt ud.

Der henvises i øvrigt til Indenrigs- og Socialministeriets fondsbørsmeddelelse vedrørende refinansiering af rentetilpasningslån i alment byggeri.

Læs om fondsbørsmeddelelse vedrørende refinansiering af rentetilpasningslån i alment byggeri