Mindre papir - mere velfærd til de ældre, syge og børn

06-10-2009

Bedre offentlig service og velfærd til borgerne for knap 900 millioner kroner.

Det er effekten af 105 initiativer i regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. De frigjorte ressourcer svarer til mere end 3 millioner timer, som medarbejderne i stedet kan bruge sammen med ældre, syge og børn. Alene på ældreområdet vil mindre bureaukrati frigøre godt 950.000 timer.

Planen giver mere frihed i opgaveløsningen og reducerer kravene til indberetninger og dokumentation. De 105 forslag dækker så bredt som folkeskolen, det sociale område, sundhed og integration. Forslagene er blevet til ved at inddrage mere end 4.000 medarbejdere og ledere i kommuner og regioner.

Økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen:

Planen vil i alt frigøre arbejdskraft, der svarer til ca. 900 mio. kroner. Arbejdskraft der kan flyttes fra papir til de ældre, børnene og de svage. Jeg håber, folketingets partier vil sætte handling bag kritikken af bureaukrati i den offentlige sektor og bakke op om de mange initiativer, når de skal behandles i Folketinget.  Vi skal sikre en forenkling, der reelt vil kunne mærkes for borgerne og for de ansatte i den offentlige sektor. Det handler kort sagt om at komme af med al det unødvendige bureaukrati og vise de offentligt ansatte tillid.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen: 

På nogle områder fylder love og regler efterhånden for meget. Det gør vi op med her. De 105 initiativer giver mere frihed til pædagogerne, sygeplejerskerne og medarbejderne på landets plejehjem, så de kan bruge flere kræfter på det, de er gode til – nemlig at hjælpe børn, syge og gamle og andre der har brug for en hånd. Det er lokalt man ved, hvor skoen trykker. Derfor er det også lokalt, man skal vælge skostørrelsen.

Læs om regeringens plan for mindre bureaukrati "Mere tid til velfærd"

Læs resuméer af initiativer på de enkelte områder nedenfor:

Læs resumé - Mindre bureaukrati i folkeskolen skal frigøre 200 millioner kroner

Læs resumé - Mindre papirarbejde i dagtilbud skal frigøre 200 millioner kroner

Læs resumé - Større fokus i kommunernes arbejde med udsatte børn og unge skal frigøre 38 millioner kroner

Læs resumé - Færre krav skal frigøre 285 millioner kroner på ældreområdet

Læs resumé - Mindre papirarbejde på handicapområdet skal frigøre 31 millioner kroner

Læs resumé - Enklere regler på integrationsområdet skal frigøre 30 millioner kroner årligt

Læs resumé - Mindre bureaukrati på sygehuse skal frigøre 50 millioner kroner