Omtrent uændret ledighed i august

01-10-2009

Danmarks Statistik har i dag offentliggjort ledighedstal for august. Den sæsonkorrigerede ledighed steg med 700 personer fra juli til august til et niveau på 103.700 personer, svarende til 3,7 pct. af arbejdsstyrken.

Ledigheden var også omtrent uændret i juli, blandt andet påvirket af tekniske forhold. Set i forhold til det laveste niveau i den forrige højkonjunktur er ledigheden i august 22.700 personer lavere.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

Den forholdsvis lille stigning i ledigheden skal ses i lyset af, at der kan være vanskeligheder med at måle ledighed i sommermånederne, og vi regner desværre med, at ledigheden vil stige mere i efteråret. Stort set alle industrialiserede lande oplever stigende ledighed, og de fleste har en højere ledighed end i Danmark.

Regeringen har gennemført en række tiltag, der vil tage toppen af ledighedsstigningen. Sammen med de faldende renter vil finanspolitikken og virkningen af SP-pengene dæmpe stigningen i ledigheden med op mod 70.000 personer frem mod udgangen af 2010. Senest har vi fremlagt en række nye initiativer, der skal hjælpe flere unge i uddannelse og job, samt en erhvervspakke, der blandt andet kan understøtte eksporten.