Personalestyrelsen har fået Personalechefprisen 2009

01-10-2009

Som den første offentlige institution nogensinde har Personalestyrelsen fået overrakt Personalechefprisen 2009 af “Personalechefer I Danmark”.

Prisen blev overrakt til Personalestyrelsens direktør Lisbeth Lollike i forbindelse med afslutningen af foreningens årlige messe ”Træfpunkt Human Ressources” i Øksnehallen.

I begrundelsen peger “Personalechefer I Danmark” bl.a. på ” Personalestyrelsens store, professionelle og strategiske arbejde med personaleudvikling ”, og henviser til, at Personalestyrelsen ” på en lang række punkter har været garanten for, at de offentlige virksomheder er gået i front, når det gælder nye tiltag på HR-området".

“Personalechefer I Danmark” henviser desuden til, at Personalestyrelsen som arbejdsgiverorganisation har sat sit fingeraftryk på de offentlige institutioner i relation til aktuelle emner som kvinder i ledelse, talentudvikling, lederudvikling, rekruttering, sygefravær, kompetenceudvikling, arbejdsmiljø og Ny Løn.

Som øverste arbejdsgiver for statens ansatte glæder finansminister Claus Hjort Frederiksen sig over, at Personalestyrelsen har fået den anerkendelse, der følger med årets Personalechefpris:

Som arbejdsgiverorganisation har Personalestyrelsen arbejdet målrettet på at skabe dynamiske statslige arbejdspladser, hvor udvikling og fleksibilitet er i centrum. Jeg ser prisen som udtryk for, at dette arbejde har gjort indtryk.

Men en pris som denne forpligter naturligvis også. Vi har mange spændende opgaver og motiverede medarbejdere og ledere – ikke bare i staten, men i hele den offentlige sektor. Regeringen lægger vægt på, at vi fortsætter arbejdet med at udvikle vores offentlige arbejdspladser, så de er moderne og fleksible. Og vi skal fortsat have fokus på at udvikle medarbejdernes kompetencer og belønne de medarbejdere, der yder en ekstra indsats.

Finansministeren hæfter sig ved, at man i begrundelsen for tildelingen af prisen har lagt vægt på, at Personalestyrelsens arbejde også har inspireret private virksomheder og fortsætter:

Det synes jeg er meget positivt. Det er vigtigt, at vi kan inspirere og lære af hinanden på tværs af den offentlige og private sektor.