Sættemøder om globaliserings- og satspulje

02-10-2009

Finansministeriet holder to sættemøder den 6. oktober. Der er møde om globaliseringspuljen kl. 14 og møde om satspuljen kl. 16.

Ved forhandlingerne om udmøntning af globaliseringspuljen deltager finansminister Claus Hjort Frederiksen og finansordførerne fra partierne bag Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen (V, K, DF, S og R).

I 2010 udmøntes i alt 8,7 mia. kr. fra globaliseringspuljen til uddannelse, forskning, iværksætteri og innovation. I årets forhandlinger skal partierne drøfte udmøntningen af 1,8 mia. kr. i 2010. Regeringen foreslår derudover, at der af den samlede pulje for 2010 udmøntes 1 mia. kr. til renovering af universiteternes laboratoriebygninger og 100 mio. kr. til et løft af uddannelsestaxametrene på humaniora og samfundsvidenskab.
Ved forhandlingerne om satspuljen deltager finansminister Claus Hjort Frederiksen og ordførerne fra partierne bag satspuljeforliget (V, K, DF, S, R, SF og LA).

Satspuljen for 2010 udgør 936,2 mio. kr., og regeringen lægger op til, at midlerne i år fordeles til psykiatri, sundhed og forebyggelse, udsatte børn og unge, herunder barnets reform og en styrket indsats mod ungdomskriminalitet, udsatte grupper, handicappede, integration og svage grupper på arbejdsmarkedet.

Globaliseringsforhandlingerne og satspuljeforhandlingerne er en del af de samlede finanslovsforhandlinger.