SR melder sig ud af globaliseringsforhandlingerne

27-10-2009

Oppositionen ønsker ikke at deltage i de videre forhandlinger om milliarder til forskning, uddannelse og innovation.

Det er konklusionen efter et møde i Finansministeriet tirsdag mellem partierne bag globaliseringsaftalen. Her nægtede Socialdemokraterne og De Radikale at forhandle videre med regeringen.

Jeg er dybt forundret over, at oppositionen nu melder pas til forhandlinger, som skal få flere unge i gang med uddannelse, skaffe flere praktikpladser, sikre bedre forskningsinstitutioner og i det hele taget ruste Danmark til ny vækst, siger finansminister Claus Hjort Frederiksen.

Sammenbruddet i forhandlingerne om globaliseringspuljen sker efter, at oppositionen har nedlagt veto mod, at regeringen søger tilslutning uden for globaliseringskredsen til at gennemføre forslaget om at fratage familier ungeydelsen, hvis de unge ikke ønsker at arbejde eller deltage i uddannelse. Forslaget er målrettet de omkring 5 procent af de 16-17 årige, der ikke er kommet i gang med arbejde eller uddannelse efter folkeskolen.

Det er trist, at oppositionen ikke vil være med til at sikre, at flest mulig unge kommer i gang med et job eller får en uddannelse. Vi ved jo, at uddannelse er vejen ud af ledighed. Vi ved også, at en del af disse unge risikerer at havne i alle mulige problemer, hvis ingen tager hånd om dem og sikrer, at de kommer i gang med noget fornuftigt, siger Claus Hjort Frederiksen.

Regeringen har i forhandlingerne foreslået at bruge globaliseringspuljen til bl.a. etablering af flere praktikpladser, fornyelse og fremtidssikring af universiteternes laboratorier, forhøjelse af uddannelsestaxametrene på humaniora og samfundsvidenskab, styrkelse af erhvervsuddannelser og professionsuddannelser samt mere voksen- og efteruddannelse.

Boks 1. Fakta om globaliseringspuljen

I juni 2006 indgik regeringen Aftale om fremtidens velstand, velfærd og investeringer i fremtiden med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre. Med den omfattende aftale blev der etableret en globaliseringspulje, som skal medvirke til at gøre Danmark til et førende vækst-, viden- og iværksættersamfund. Den samlede globaliseringspulje udgør 42,5 mia. kr. (2010-priser) i perioden 2007-2012.

Regeringen har sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre indgået Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen i november 2006. På baggrund af den aftale udmøntes globaliseringspuljen inden for fem områder: Forskning og udvikling, innovation og iværksætteri, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser samt voksen- og efteruddannelse.

I 2010 udmøntes i alt 8,7 mia. kr. fra globaliseringspuljen. I forbindelse med årets finanslovsforhandlinger skal globaliseringspartierne forhandle om udmøntningen af 1,8 mia. kr. i 2010. Regeringen foreslår derudover, at der af den samlede pulje for 2010 udmøntes 1 mia. kr. til renovering af universiteternes laboratoriebygninger og 100 mio. kr. til et løft af uddannelsestaxametrene på humaniora og samfundsvidenskab.