Status ’09: Fremskridt for danske reformer

14-10-2009

De administrative omkostninger for danske virksomheder er blandt EU’s laveste. Danmark er det land i verden med fleste bredbåndforbindelser pr. indbygger. Og Danmark er den næstmest energieffektive økonomi i EU.

Det er nogle af de mange opmuntrende fakta, man kan læse i ”Danmarks nationale reformprogram – første fremskridtsrapport”, der tager pulsen på, hvordan det går med EU's vækst- og beskæftigelsesstrategi (Lissabon-strategien) herhjemme.

De mange gode placeringer på de europæiske ranglister glæder finansministeren.

Vi ligger toppen i forhold til Lissabonstrategiens målsætninger på en lang række områder. Det er jeg stolt af. De gode placeringer kan kun lade sig gøre, fordi regeringen har reformeret og trimmet det danske samfund. F.eks. har regeringen barberet 15 procent af erhvervslivets administrative byrder siden 2001. Det svarer til, at virksomhederne skal bruge fem milliarder kroner mindre på papirarbejde om året. Det gavner virksomhedernes konkurrencekraft og dermed danske arbejdspladser, siger Claus Hjort Frederiksen.

Den årlige afrapportering sendes til EU Kommissionen, der laver en årlig landeanalyse af Danmark. I forbindelse med sidste års analyse vurderede Kommissionen bl.a., at én af Danmarks største udfordringer på sigt er at øge arbejdsudbuddet.

Dansk velstand bliver lige nu udfordret af den økonomiske krise og på sigt af, at færre skal forsørge flere. Derfor har regeringen nedsat et Vækstforum, som skal drøfte, hvordan vi bedst sikrer, at vi løser de udfordringer, Danmark står over for og dermed fremtidssikrer dansk velstand og velfærd, siger Claus Hjort Frederiksen.

Læs Danmarks nationale reformprogram - første fremskridtsrapport