Stigning i ledigheden forventet

29-10-2009

Fra august til september steg ledigheden med 9.200 personer, så den samlede ledighed nu er oppe på 113.500 personer. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Det svarer til en ledighed på 4,1 pct. af arbejdsstyrken.

Den relativt store stigning i ledigheden skal ses i lyset af, at ledigheden har været ret konstant i perioden fra juni til august, hvilket delvist afspejler rent tekniske forhold.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

Stigningen skal ses i lyset af, at ledigheden var omtrent uændret i sommermånederne. Det skyldes, at der sædvanligvis er vanskeligheder med at måle ledighed i sommermånederne. Siden juni er ledigheden således i gennemsnit steget med 3.300 personer om måneden, hvilket er noget lavere end det første halvår 2009, hvor ledigheden i gennemsnit er steget med 7.000 personer om måneden.

Regeringen fører samlet set en mere offensiv politik for at inddæmme krisen end de fleste andre lande, bl.a. ved at øge de offentlige investeringer, sætte skatten ned og give adgang til SP-pengene. Samtidig bekæmper vi ungdomsarbejdsløsheden målrettet. Fx vil regeringen oprette praktikpladser for én mia. kroner, så unge ikke ender som ledige, nærmest før de er trådt ind på arbejdsmarkedet.

Regeringens økonomiske politik kan sammen med den lavere rente isoleret set øge beskæftigelsen med ca. 70.000 personer frem mod slutningen af 2010, og vi følger naturligvis udviklingen tæt for at se, om det bliver nødvendigt med yderligere væksttiltag.