Fælles nordisk pressemeddelelse om Islands IMF-program og de nordiske lån til Island

20-04-2010

De nordiske lande – Finland, Norge, Sverige og Danmark – støtter Islands bestræbelser for økonomisk genopbygning ved at yde bilaterale lån på i alt 1,775 mia. euro, som udbetales i fire lige store rater, i forbindelse med Islands økonomiske program, der er indgået med Den Internationale Monetære Fond (IMF), og under betingelse af, at Island lever op til sine internationale forpligtelser.

Vi byder Islands hensigtserklæring i forbindelse med IMF’s anden gennemgang af det økonomiske program velkommen, hvori Island klart bekræfter at ville honorere sine forpligtelser i forhold til de garanterede indskydere i de overtagne islandske banker og at ville afslutte forhandlingerne med regeringerne i UK og Nederlandene vedrørende afviklingen af denne sag hurtigst muligt. Vi støtter Islands fortsatte anstrengelser i den forbindelse.

De nordiske lande byder godkendelsen af anden gennemgang af Islands økonomiske stabiliserings- og reformprogram i IMF’s bestyrelse den 16. april 2010 og den brede internationale opbakning hertil velkommen. Vi har nu stillet anden rate af de nordiske lån til Island til rådighed.

Næste rate af det danske lån til Island - 0,9 mia. kroner af det samlede lån på 3,6 mia. kroner - stilles nu til rådighed for Island.

Finansministeren udtaler i den forbindelse:

Jeg støtter fremskridtene i forhold til Islands implementering af sit økonomiske program, som Danmark fra starten har bakket op om. Det er i den forbindelse glædeligt, at anden gennemgang af Islands program har fået bred international støtte i IMF. Det er også glædeligt, at Island har bekræftet at fortsætte forhandlingerne med UK og Nederlandene med henblik på at leve op til sine indskydergarantiforpligtelser. 

Læs engelsk pressemeddelelse om Islands IMFprogram og de nordiske lån til Island