Nye ledighedstal

26-08-2010

Den registrerede ledighed faldt med 800 personer fra juni til juli, og ledigheden i juli udgør dermed 112.800 personer svarende til 4,1 pct. af arbejdsstyrken. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Faldet i juli sker efter en stigning på 1.000 personer i juni. I starten af året og til og med maj faldt ledigheden med i gennemsnit knap 1.000 personer om måneden efter stigninger på i gennemsnit knap 5.000 personer om måneden i 2009.

Faldet i den registrerede ledighed i juli skal ses i lyset af en stigning i antallet af aktiverede dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere på 5.800 personer. De indgår i bruttoledigheden, som dermed steg med 5.100 personer i juli efter en stigning på 3.300 personer i juni.

Stigningen i bruttoledigheden er lidt lavere end det forudsatte i Økonomisk Redegørelse, august 2010. I Økonomisk Redegørelse vurderes arbejdsmarkedet at kunne stabiliseres i løbet af 2. halvår 2010. Nye tal fra Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) viser en stigning i beskæftigelsen allerede i 2. kvartal.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

Det er glædeligt at beskæftigelsen ser ud til at være steget i 2. kvartal – for første gang siden krisen ramte os i slutningen af 2008. Vi må imidlertid nok regne med at bruttoledigheden kan stige yderligere, men det ser fortsat ud til, at vi kommer gennem krisen med et arbejdsløshedsniveau, som er lavt i historisk sammenhæng og som er meget lavere end det, som alle tidligere havde regnet med og frygtet. 

Det er værd at lægge mærke til, at bruttoledigheden og langtidsledigheden fortsat er lavere end på noget tidspunkt i 1990’erne, at Danmark fortsat er et af de lande, hvor færrest er langtidsledige, og at ungdomsledigheden er lavere end i de fleste andre lande. 

Vi har brugt mange penge på at modvirke krisen, og nu – hvor nedgangen er vendt til moderat fremgang – er det tid til at rette op på det offentlige underskud. Regeringen har med finanslovforslaget for 2011 fremlagt en klar og konkret plan for at genoprette den offentlige økonomi over de kommende år. Med planen fastholdes tilliden til finanspolitikken og den faste kronekurs, hvilket bidrager til at holde renten lav til gavn for blandt andet beskæftigelsen og boligejerne. Det ruster os, hvis vi skulle blive ramt af nye, internationale tilbageslag.