Ny budgetvejledning for statsadministrationen

16-12-2010

Finansministeriet har udsendt cirkulære nr. 100 af 14. december 2010 om Budgetvejledning 2011.

Budgetvejledning 2011 erstatter Budgetvejledning 2010 og reglerne i Budgetvejledning 2011 gælder fra og med finansåret 2011.

Grundloven og den almindelige lovgivning indeholder få overordnede regler om det statslige bevillingssystem. De mere detaljerede regler for statsadministrationens disponering over bevillinger findes i Budgetvejledningen. Bestemmelserne i Budgetvejledningen er dermed en vigtig del af de forudsætninger, der gælder for disponeringen af bevillingerne på finansloven.

Budgetvejledningen spænder vidt og omfatter regler for bl.a. ministerbiler, oprettelse af stillinger, forelæggelse af dispositioner for Folketingets Finansudvalg og håndtering af uforbrugte bevillinger.

I Budgetvejledningens indledningskapitel beskrives alle væsentlige ændringer i forhold til Budgetvejledning 2010. Nyt er bl.a. regler for håndtering af it-projekter i staten samt en harmonisering af bevillingsreglerne i form af en ny bevillingstype for de selvejende uddannelsesinstitutioner bl.a.  universiteter, professionshøjskoler, ungdoms- og voksenuddannelser på Undervisningsministeriets og Videnskabsministeriets områder.

Læs cirkulære om Budgetvejledning 2011

Læs Budgetvejledning 2011