Ny vejledning om styring af statslige institutioner

02-02-2010

Finansministeriet offentliggør i dag en ny styringspublikation Ansvar for styring – vejledning om styring fra koncern til institution.

I publikationen formidles eksisterende regler og grundlæggende krav til:

  • Departementernes koncernstyring

  • Mål- og resultatstyringen mellem departement og institution

  • Den interne økonomistyring i institutionerne

Publikationen indeholder ikke nye regler. Som led i indsatsen for statslig afbureaukratisering er regelsættet derimod blevet revideret, så der er fjernet en række styringsmæssige proceskrav.

Der gives ikke detaljerede retningslinjer for, hvordan styringen skal tilrettelægges. Publikationen formidler i stedet forskellige eksempler som ministerierne kan lade sig inspirere af.

Formålet er at tydeliggøre styringsansvaret på de tre områder, og skabe klarhed om, hvad der er egentlige krav, og hvad der er inspirationsmateriale.

Målgruppen er alle i departementer, styrelser og institutioner, der har del i ansvaret for styring og ledelse af statens virksomhed.

Ansvar for styring – vejledning om styring fra koncern til institution afløser Effektiv opgavevaretagelse i staten fra 2003. 

Læs publikationen Ansvar for styring – vejledning om styring fra koncern til institution