SAS - kapitaludvidelse

09-02-2010

Bestyrelsen for SAS AB har præsenteret en styrkelse af strategien Core SAS, der har til formål at imødegå de udfordringer, som selskabet og luftfartsindustrien står overfor.

Nye initiativer skal sikre yderligere omkostningsbesparelser på 2 mia. SEK, og selskabet har sammen med fagforeningerne for piloter og kabinepersonale underskrevet en hensigtserklæring med et klart formål om at opnå omkostningsbesparelser for yderligere 0,5 mia. SEK årligt. Samtidig har SAS indgået aftaler og planlægger at indgå aftaler, der vil styrke selskabets finansiering. For yderligere at styrke selskabets kapitalgrundlag har SAS besluttet at søge ca. 5 mia. SEK i ny kapital gennem en fortegningsretsemission.

Den danske stats ejerandel i SAS AB udgør ca. 14,3 pct. Med en forventet kapitaltilførsel på ca. 5 mia. SEK vil den danske stats andel svare til ca. 525 mio. kr.

Regeringen har overfor bestyrelsen i SAS AB tilkendegivet sin støtte til de præsenterede initiativer og vil anmode Folketingets Finansudvalg om tilslutning til, at den danske stat deltager pro rata i tegningen af nye aktier.

Statens deltagelse er bl.a. betinget af visse forhold angående selskabets finansiering og indgåelse af aftaler om omkostningsbesparelser med fagforeningerne, samt at det samlede aktieudbud er garanteret, herunder at de øvrige større aktionærer deltager, og at Folketingets Finansudvalg giver sin tilslutning.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

SAS er ligesom resten af luftfartsindustrien midt i en af de værste kriser nogensinde. SAS har gjort en stor indsats for at imødegå de udfordringer, som selskabet står overfor.

Med strategien Core SAS er det formålet at skabe et konkurrencedygtigt og lønsomt SAS. Selskabet er kommet langt i forhold til dette mål, men udviklingen har betydet, at selskabet ikke kan komme hele vejen uden tilførsel af kapital fra ejerne.

Som ansvarlig ejer har vi fundet det rigtigt at bakke op om selskabets bestræbelser. Men vi kan ikke gøre det alene. Derfor er det nødvendigt, at de ansatte bidrager til, at SAS kan få en omkostningsstruktur, der er konkurrencedygtig, og at selskabet sikrer sig en robust finansiel platform.

Jeg er glad for den opbakning, som de tre stater står sammen om, og håber, at også de sidste ting kan falde på plads. Det er forudsætningen for et stærkt SAS fremover. 

Den danske stats ejerandel i SAS AB er 14,3 pct., den svenske stats 21,4 pct. og den norske stats 14,3 pct. De resterende 50 pct. er ejet af private investorer.