CBS tildelt forskningsprogram om fremtidens lederskab

20-01-2010

Center for Virksomhedsledelse ved Copenhagen Business School (CBS) er blevet tildelt 10 mio. kroner til et forskningsprogram om fremtidens lederskab i den offentlige sektor.

Tildelingen er sket på baggrund af en indstilling fra en tværoffentlig styregruppe, sammensat af en række ministerier samt KL og Danske Regioner, og en forskningsfaglig bedømmelse foretaget af et programudvalg med tre internationale forskere nedsat af Det Strategiske Forskningsråd.

Forskningsprogrammet er en del af finanslovsaftalen for 2008, hvor regeringen med Dansk Folkeparti og Liberal Alliance afsatte 10 mio. kr. til at forske i fremtidens lederskab. Forskningsprogrammet udbydes som ét samlet program.

Forskningsprogrammet skal afdække vilkårene for ledelse i den offentlige sektor, de konkrete udfordringer og de problemer, som lederne møder i deres hverdag, ligesom programmet skal afdække, hvilke kompetencer offentlige ledere har brug for nu og i fremtiden.

Forskningsprogrammet gennemføres i perioden 2010-2013.