Hovedrengøring af de statslige regler

15-01-2010

Finansministeriet har givet de interne statslige regler og krav et serviceeftersyn, for at luge ud i overflødige regler i statens interne administration.

Det er der kommet en afbureaukratiseringsplan ud af. Planen indeholder 30 initiativer, der giver godt 70 konkrete administrative lettelser. Det betyder mindre papirarbejde og større effektivitet i statens institutioner.

Finansministeriet afskaffer desuden knap 167 administrative forskrifter på Finansministeriets område. Den sanering svarer til mere end 25 procent færre administrative forskrifter.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen siger:

I takt med at samfundet udvikler sig, kommer der nye regler og krav til. Det er naturligt. Men det det betyder også, at vi hele tiden skal sikre, at vi har de rigtige krav og regler. Reglerne må ikke blokere for den gode og effektive arbejdsindsats. Derfor er jeg også glad for afbureaukratiseringsplanen, der sikrer, at vi bruger ressourcerne effektivt.

Blandt de mange initiativer i afbureaukratiseringsplanen er forenkling af de statslige institutioners årsrapporter, lettere administration af fælles indkøb og færre krav til udbud. Finansminister Claus Hjort Frederiksen siger:

Afbureaukratisering handler om at løse opgaverne på en smartere måde, og det baner Finansministeriets afbureaukratiseringsplan vejen for. Planen forbedrer arbejdsgangene i staten, og gør det klart, hvilke krav der gælder hvornår. Det sparer medarbejderne tid og minimerer også risikoen for fejl. 

Regelsaneringen slutter ikke her. Jeg vil forsat have fokus på forenkling og afbureaukratisering, så reglerne fortsat har en høj kvalitet og er relevante. Det vil vi også prioritere højt ved de kommende overenskomstforhandlinger på statens område.

Over 70 medarbejdere, der sidder med økonomi-, personale- og ejendomsadministration i 37 forskellige statslige institutioner, har deltaget i workshops og interviews for at fortælle, hvordan deres hverdag kan gøres lettere.

Finansministeriets koncern laver størstedelen af de regler og krav, der regulerer den interne administration i statens institutioner. Derfor er planen udarbejdet af Finansministeriet og dets styrelser. Resultatet er samlet i publikationen ”Enkel administration i staten”.

Læs Enkel administration i staten