Kommunernes budgetter for 2010 lever op til økonomiaftalen

22-01-2010

Kommunernes udgifter i budgettet for 2010 lever op til økonomiaftalen med regeringen.

Det viser den endelige opgørelse af budgetterne for 2010 baseret på kommunernes indberetninger til Danmarks Statistik, som netop er blevet offentliggjort.

Samlet har kommunerne i 2010 budgetteret med serviceudgifter på 230,6 mia. kr. svarende til det aftalte niveau for de kommunale serviceudgifter. Dermed kan det endeligt konkluderes, at kommunernes budgetter overholder økonomiaftalen for 2010, og at det betingede bloktilskud på 1 mia. kr. kan komme til udbetaling.

Opgørelsen af kommunernes budgetter viser samtidig, at kommunernes anlægsinvesteringer ligger ca. 2,9 mia. kr. under det aftalte niveau på 20 mia. kr. Der er på den baggrund afsat to lånepuljer i finanslovsaftalen for 2010, hvor fra Indenrigs- og Socialministeriet har meddelt låneadgang for i alt 4,3 mia. kr. De to lånepuljer forventes at løfte det kommunale investeringsniveau til det aftalte niveau for 2010.