Ny budgetvejledning for statsadministrationen

28-01-2010

Finansministeriet har udsendt cirkulære nr. 6 af 27. januar 2010 om Budgetvejledning 2010.

Budgetvejledning 2010 erstatter Budgetvejledning 2006 og reglerne i Budgetvejledning 2010 gælder fra og med finansåret 2010.

Grundloven og den almindelige lovgivning indeholder få overordnede regler om det statslige bevillingssystem. De mere detaljerede regler for statsadministrationens disponering over bevillinger findes i Budgetvejledningen. Bestemmelserne i Budgetvejledningen er dermed en vigtig del af de forudsætninger, der gælder for disponeringen af bevillingerne på finansloven.

Budgetvejledningen spænder vidt og omfatter regler for bl.a. ministerbiler, oprettelse af stillinger, forelæggelse af dispositioner for Folketingets Finansudvalg og håndtering af uforbrugte bevillinger.

Budgetvejledning 2010 kan bestilles gennem Rosendahls-Schultz Distribution på telefon 43 22 73 00. Publikationen foreligger i trykt form tirsdag d. 2. februar. 

Læs cirkulære om Budgetvejledning 2010 

Læs Budgetvejledning 2010