Nye ledighedstal

28-01-2010

Ledigheden steg med 1.500 personer fra november til december 2009. Dermed når ledigheden op på 121.400 personer, svarende til 4,3 procent af arbejdsstyrken. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

I anden halvdel af 2009 er ledigheden steget med godt 3.000 personer i gennemsnit om måneden, mens den i første halvår 2009 i gennemsnit steg med knap 7.000 personer om måneden.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

Ledighedsstigningerne i slutningen af 2009 har været mindre end i starten af året, og det er trods alt positivt.  Regeringens meget lempelige finanspolitik dæmper ledighedsstigningerne og betyder sammen med de lave renter, at beskæftigelsen kan styrkes med ca. 80.000 personer i år, men vi må desværre indstille os på, at ledigheden alligevel vil fortsætte opad nogen tid endnu.
 
Det er glædeligt, at kommunerne planlægger at sætte tryk på investeringerne i 2010. Kommunerne har netop søgt og fået tilsagn om yderligere låneadgang på 4,3 mia. kr. som følge af de lånepuljer til kommunale investeringer, som vi afsatte med finanslovsaftalen for 2010. Pengene sætter mere gang i byggeriet, modernisering af skolerne og vedligeholdelse af vejene. Lånepuljen bidrager til et markant løft i de offentlige investeringer på omkring 30 pct. i 2009 og 2010.

På årsniveau var ledigheden i gennemsnit knap 99.000 personer i 2009. I Økonomisk Redegørelse, december 2009 blev ledigheden skønnet til 101.000 personer i 2009.