Statens IT overtager ansvaret for 10.000 brugere

04-01-2010

Statens It, der er en ny styrelse under Finansministeriet, overtager pr. 1. januar 2010 ansvaret for at levere it-services til otte ministerier og en del af deres styrelser. Opgaven omfatter blandt andet drift og udvikling af generelle systemer og it-support, og betyder at Statens It nu servicerer ca. 10.000 brugere.

Jeg ser frem til, at vi nu kan gå i gang med at løse vores opgave med at bygge en styrelse op, som effektivt kan levere it-service af høj og ensartet kvalitet til vores kunder i ministerierne og de ca. 10.000 brugere, siger direktør for Statens It Lone Strøm.

For at løse opgaven er de nuværende medarbejdere fra de otte ministeriers it-fællesskaber blevet overført til Statens It. Dermed er Statens It fra 1. januar it-arbejdsplads for i alt ca. 220 medarbejdere.

Jeg er glad for, at vi nu formelt overtager ansvaret og bliver én samlet organisation. Det skaber klarhed i forhold til både medarbejderne, kunderne og slutbrugerne. Samtidig giver etableringen af Statens It som arbejdsplads mulighed for at tilbyde it-medarbejdere i staten et attraktivt fagligt miljø, siger Lone Strøm.

Statens It blev oprettet som en styrelse under Finansministeriet i september 2009 med det formål at drive og udvikle statens it-løsninger effektivt og professionelt, at sammenlægge og standardisere systemer og at skabe fundamentet for den videre digitalisering af staten. Endelig skal Statens It være en attraktiv it-arbejdsplads, som kan tiltrække og fastholde it-medarbejdere.

Statens It omfatter foreløbigt otte ministerområder. Senest i 2012 skal det besluttes, om Statens It skal udvides til at omfatte flere områder. Potentielt kan Statens It, hvis det kommer til at omfatte de ministerområder, der var med i det oprindelige projekt for Statens It, komme til at servicere 15 ministerier, deres styrelser og institutioner med over 33.000 kunder fordelt på ca. 200 institutioner.

Yderligere information hos direktør Lone Strøm via Statens It’s Kommunikationsafdeling på telefon: 72 31 02 07.

Om Statens It

Statens It er en ny styrelse under Finansministeriet. Statens It ledes af direktør Lone Strøm og har ca. 220 medarbejdere.

Statens It har til formål at drive og udvikle statens it-løsninger effektivt og professionelt og skabe fundamentet for den videre digitalisering af staten.

Fra 1. januar 2010 servicerer Statens It følgende ministerier:

  • Finansministeriet
  • Økonomi- og Erhvervsministeriet
  • Klima- og Energiministeriet
  • Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
  • Kulturministeriet
  • Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
  • Miljøministeriet
  • Beskæftigelsesministeriet

Den 1. juni 2010 flytter Statens It til nye lokaler på Gammel Kongevej 74 A på Frederiksberg. Indtil da er Statens It én organisation, men fysisk placeret på forskellige adresser.

Læs mere om Statens It