Nye ledighedstal

01-07-2010

Den registrerede ledighed faldt med 2.000 personer fra april til maj, og ledigheden i maj udgør dermed 112.700 personer svarende til 4,1 pct. af arbejdsstyrken. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Ledigheden har ligget på omtrent samme niveau siden september sidste år efter at være steget med i gennemsnit 5.000 personer om måneden i den forudgående del af 2009.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

Væksten er ved at få fat i dansk økonomi. Regeringen har ført en meget lempelig politik, der sammen med den lave rente betyder, at beskæftigelsen bliver 110.000 personer højere, end den ellers ville være. Vi fortsætter med den lempelige politik i år, men fra næste år skal vi konsolidere den offentlige økonomi, så vi ikke får en gældskrise i Danmark – helt i overensstemmelse med den henstilling Danmark har modtaget fra EU-Kommissionen. Det er en sund og ansvarlig økonomisk politik, som sikrer tillid til dansk økonomi, så vi kan fastholde en lav rente til gavn for vækst og beskæftigelse.