Danmark får EU-henstilling om at styrke de offentlige finanser – henstillingen ligger på linje med genopretningsplanen

15-06-2010

EU-Kommissionen har i dag offentliggjort sit udkast til henstilling til Danmark. Henstillingen ventes vedtaget af Rådet af EU’s finansministre (ECOFIN) den 13. juli.

Kommissionens udkast lægger op til en henstilling om at Danmark: 

  • Bringer underskuddet ned under 3 pct. af BNP snarest og senest i 2013

  • Gennemfører den planlagte, lempelige finanspolitik i 2010 og starter konsolideringen i 2011

  • Sikrer en gennemsnitlig årlig finanspolitisk stramning på mindst ½ pct. af BNP i perioden 2011-2013

  • Specificerer og gennemfører de tiltag, der er nødvendige, under hensyntagen til konjunkturforholdene og accelererer reduktionen af underskuddet, hvis de økonomiske og budgetmæssige forhold udvikler sig gunstigere end forventet 

  • Iværksætter effektive tiltag senest 6 måneder efter henstillingen.

Udkastet til henstilling svarer til den henstilling, som på basis af regler og praksis har været forventet siden december 2009. Udkastet til henstilling ligger på helt linje med dét, som var ventet i aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi. Aftalen forbedrer de offentlige finanser med 24 milliarder i 2013, svarende til kravene i udkastet til henstillingen. 

Den danske henstilling vedtages af de øvrige finansministre i ECOFIN. Danmark har ikke stemmeret.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

Kommissionens udkast til henstilling svarer til den henstilling, som regeringen har forventet og planlagt efter. Konsolideringskravet til Danmark – ½ pct. af BNP om året i gennemsnit fra 2011 til 2013 – svarer til det generelle minimumskrav i de fælles spilleregler. Kravet til Danmark er altså blandt de mildeste. De andre lande står generelt over for større udfordringer og dermed også højere stramningskrav.

Regeringen og Dansk Folkeparti har udvist ansvarlighed og rettidig omhu ved at indgå en aftale, som sikre genopretning af dansk økonomi, og indfrier den henstilling, som vi nu står overfor.

Genopretningsplanen er først og fremmest lavet for at sikre, at de offentlige finanser og den danske økonomi kommer tilbage på sporet efter krisen. Planen skal selvfølgelig samtidig leve op til regler og aftaler i EU, som skal sikre en sund økonomisk politik i Europa. Planen og henstillingen er et stort skridt på vejen mod det, som hele tiden har været regeringens mål, nemlig balance i den offentlige økonomi i 2015.

Socialdemokraterne og SF har længe nægtet at forholde sig til henstillingen fra EU, herunder især, at vi skal styrke de offentlige finanser med mindst ½ pct. af BNP om året i gennemsnit fra 2011 til 2013. Men nu ved vi, at henstillingerne bliver en realitet. Jeg håber derfor, at S og SF nu enten vil tilslutte sig regeringens Genopretningsplan, eller i det mindste forklare, hvordan de helt konkret vil leve op til henstillingens krav om konsolidering de næste tre år.

Her du du læse Kommissionens udkast til Danmarks henstilling