Det Økonomiske Råds forårsrapport 2010

02-06-2010

Det Økonomiske Råd (DØR) har offentliggjort deres forårsrapport 2010, der denne gang har særligt fokus på de finanspolitiske udfordringer, som Danmark står overfor på det korte, mellemlange og lange sigt.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler i den forbindelse:

Jeg hilser først og fremmest velkommen, at vismændene anbefaler en klar og entydig konsolidering af finanspolitikken fra 2011. Det er på linje med anbefalinger fra både OECD og EU og er den strategi, som regeringen følger. Al snak om yderligere vækstpakker bør derfor høre op. 

Udfordringen er nu at sikre velfærdssamfundet ved at styrke den offentlige økonomi og bremse stigningen i den offentlige gæld. Det gør vi med Genopretningspakken, som også kan give nogle finanspolitiske handlemuligheder senere, hvis der skulle blive brug for det.  

DØR skriver i rapporten, der er færdigredigeret 17. maj, at der ikke er sat navn på de stramninger, som er nødvendige for at genoprette den offentlige økonomi, og kritiserer, at der ikke er truffet beslutninger om strukturreformer, der kan øge beskæftigelsen.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen siger: 

Her har regeringen faktisk overhalet vismændene indenom. Med Genopretningspakken har vi sat navn på de initiativer, som skal sikre sunde offentlige finanser, og vi har besluttet at forkorte dagpengeperioden til 2 år – på linje med DØR’s anbefalinger. Så vi er simpelthen kommet vismændene i forkøbet.

DØR ser meget store udfordringer for de offentlige finanser og risiko for en længere årrække med store underskud. På den baggrund efterspørger vismændene omfattende reformer, skatteforhøjelser og noget nær nulvækst i det offentlige forbrug frem til 2020. I DØR’s pressemateriale fremgår det desuden, at genopretningsplanen ikke sikrer den langsigtede holdbarhed.

Det er fint, at vismændene påpeger behovet for at styrke beskæftigelsen og dæmpe væksten i udgifterne. Men jeg mener, at de er for pessimistiske. Ifølge Finansministeriets beregninger er Genopretningspakken – inklusive forudsætningen om at nedbringe væksten i det offentlige forbrug – tilstrækkelig til at indfri de ventede henstillinger fra EU og sikre finanspolitisk holdbarhed. Pakken bringer os desuden tæt på strukturel balance i 2015. Samtidig anerkender jeg, at der er ganske store udfordringer på længere sigt. Dem vil vi tage fat på allerede fra efteråret idet opgaven jo både er at sikre vækstgrundlaget og at sikre større beskæftigelse.

DØR’s vurdering af de offentlige finanser frem mod 2020 er mere negativ end Finansministeriets skøn i Konvergensprogrammet. Det skyldes primært, at væksten i BNP – og dermed det offentlige indtægtsgrundlag – forudsættes at være svagere frem mod 2020, mens realvæksten i det offentlige forbrug svarer til Konvergensprogrammet.

Jeg mener, at vismændenes vækstantagelser er i den pessimistiske ende. Men det er da fuldstændigt rigtigt, at muligheden for vækst i resssourcerne til offentlig service afhænger af væksten i den samlede økonomi. Det understreger, at vores indsats med at styrke væksten i produktiviteten ikke kun har betydning for danskernes indkomster og købekraft, men også for de fremtidige muligheder for at styrke den offentlige service. Det er en vigtig erkendelse.

Læs Finansministeriets skriftlige indlæg til DØRs forårsrapport 2010