Et professionelt og veldrevet dansk politi

03-06-2010

Udvalget for en budgetanalyse af politiet 2009-2010 har afsluttet sit arbejde med en rapport, der nu er afleveret til regeringen.

I lyset af politiets betydelige underskud i 2008 og for at sikre ro om politiets økonomi i den resterende del af flerårsaftaleperioden (dvs. til og med 2010), besluttede regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Liberal Alliance i juni 2009 at tilføre politiet og anklagemyndigheden i alt 651 mio. kr. i 2009 og 2010.

Samtidig blev det aftalt at igangsætte en gennemgribende budgetanalyse af politiet og anklagemyndigheden. Regeringen nedsatte derfor et udvalg, der bl.a. skulle komme med anbefalinger til, hvordan politiets og anklagemyndighedens ressourceanvendelse kan effektiviseres, og hvordan der kan sikres en større gennemsigtighed og bedre styring af politiets og anklagemyndighedens økonomi fremover.

Læs nyheden ”Regeringen vil sikre et effektivt politi” fra den 16. september 2009

Udvalget for en budgetanalyse af politiet 2009-2010 har afsluttet sit arbejde med en rapport, der nu er afleveret til regeringen. I rapporten fremlægger udvalget en række forslag til initiativer, der vil kunne bidrage til at sikre et professionelt og veldrevet politi.

Læs udvalgets rapport ”Et professionelt og veldrevet dansk politi”


Du kan endvidere læse bilagene til udvalgets rapport ved at klikke nedenfor:

Læs kommissorium for analyse af politiet (bilag 1)  

Se oversigt over udvalgets medlemmer (bilag 2)  

Læs analyse af en ændret aflønning af politielever (bilag 3)  

Læs analyse af politiets økonomistyring v. PriceWaterhouseCoopers (bilag 4)

Læs budgetanalyse af politiet 2009-2010 v. McKinsey & Company (bilag 5)

Læs analyse af arbejdstiden for politibetjente v. Deloitte Business Consulting (bilag 6)

Se sammenligning af den centrale og lokale arbejdstidsaftale (bilag 7)