Kortere dagpengeperiode reducerer ledigheden

11-06-2010

Kortere dagpengeperiode reducerer ledigheden og øger beskæftigelsen - også for udsatte grupper. Det viser en ny analyse fra Finansministeriet.

I 1990’erne kunne 50-59-årige få dagpenge i helt op til 17 år. Dengang havde denne aldersgruppe en markant højere ledighed end resten af befolkningen. I takt med at dagpengeperioden for 50-59-årige er sænket til de nuværende fire år, er ledigheden for gruppen kommet på niveau med de øvrige aldersgrupper. 

Finansminister Claus Hjort Frederiksen siger: 

En afkortning af dagpengeperioden reducerer ledigheden og øger beskæftigelsen – selv for grupper vi normalt opfatter som mere udsatte i forhold til ledighed. Det faktum slår en tyk pæl igennem den socialdemokratiske myte om, at en kortere dagpengeperiode medfører, at en masse mennesker mister deres forsørgelsesgrundlag. Tallene viser klart, at kortere dagpengeperiode betyder, at ledige finder beskæftigelse hurtigere.

Afkortningen af dagpengeperioden fra 4 til 2 år træder i kraft 1. juli 2010. Personer, som bliver ledige efter forslagets ikrafttræden, vil være omfattet af de nye regler. Alle, der er ledige i dag og modtager dagpenge, bevarer retten til at modtage dagpenge i den periode, som de hidtil har forventet dog højest i 2 år efter forslagets ikrafttræden.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen siger:

Timingen for de nye dagpengeregler er god, for om få år slår den demografiske udfordring igennem for fuld kraft, og det kræver ekstra hænder og hoveder på arbejdsmarkedet. Reformen får først fuld virkning i løbet af 2013, hvor vi igen forventer solid vækst, så på det tidspunkt vil mange ledige igen være på vej i beskæftigelse eller have et job.

Læs analysen Den forlængede dagpengeret og merledighed blandt 50-59-årige

Figur 1 Bruttoledighed efter alder, pct. af befolkningen


Figur vedr. bruttoledighed efter alder, pct. af befolkningen


Anm.: Figur 1 viser, at ledigheden blandt 50-54-årige falder i hele perioden 1999-2004, hvor den forlængede dagpengeret udfases for aldersgruppen, mens alle andre aldersgrupper oplever stigende ledighed sidst i perioden. Da den forlængede dagpengeret afvikles for 55-59-åriges fra 2007 falder ledigheden markant hurtigere end for andre aldersgrupper. Forskellen i ledighed blandt 55-59-årige og yngre aldersgrupper aftager fortsat på trods af stigende ledighed siden juli 2008.

Figur 2 Beskæftigelsesfrekvens efter fødselsårgange frem til det 60. år Figur vedr. beskæftigelsesfrekvens efter fødselsårgange frem til det 60 år.


Anm.: Figur 2 viser, at årgange uden forlænget dagpengeret er i beskæftigelse i et højt og stabilt omfang frem mod efterlønsalderen, hvorimod andelen i beskæftigelse falder for årgange med forlænget dagpengeret.