Nationalregnskabstal for 1. kvartal 2010

30-06-2010

Danmarks Statistik har i dag offentliggjort reviderede nationalregnskabstal for 1. kvartal 2010. Overordnet set er de nye tal på linje med vurderingen i Økonomisk Redegørelse, maj 2010.

Nationalregnskabet viser, at Danmarks BNP voksede med ½ pct. i 1. kvartal 2010. Dermed har dansk økonomi haft positiv økonomisk vækst i de seneste tre kvartaler. Det private forbrug voksede med 1,7 pct. i 1. kvartal, hvilket er en markant fremgang.

Beskæftigelsen aftog svagt i 1. kvartal med 0,4 pct., hvilket stort set er på linje med udviklingen i Økonomisk Redegørelse fra maj 2010. I Økonomisk Redegørelse ventes beskæftigelsen igen at begynde at stige hen imod årsskiftet.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

Dagens nationalregnskabstal bekræfter billedet af, at dansk økonomi er i bedring, og at optimismen er på vej tilbage. Vi ser navnlig en pæn fremgang i det private forbrug. Det er glædeligt og skal ikke mindst ses i sammenhæng med, at regeringen i år fortsat fører en meget lempelig finanspolitik, som blandt andet understøtter danske husholdningers privatøkonomi. De nye tal viser også, at faldet i beskæftigelsen som ventet er bremset op. 

Vi kan også konstatere, at vi har store underskud i den offentlige økonomi, bl.a. fordi finanspolitikken er så lempelig. Det er derfor afgørende, at vi fra 2011 går i gang med at trække lempelserne tilbage igen, så tilliden til den økonomiske politik fastholdes, og stigningen i den offentlige gæld bremses. Med aftalen om genopretning af dansk økonomi har regeringen taget fat på den udfordring. Ved at handle rettidigt, har vi mindsket risikoen for fornyede rentestigninger, som går ud over både beskæftigelsen og boligejerne.