OECD analyse: Danmark i front med digital forvaltning

03-06-2010

”Danmark er i front med udvikling og implementering af digital forvaltning...” Sådan lyder den overordnede vurdering i OECD’s analyse af Danmarks digitaliseringsindsats i den offentlige sektor. OECD fremhæver bl.a. det danske fokus på at bruge digitalisering til at frigøre ressourcer fra administration til velfærdsydelser til gavn for borgerne og virksomheder.

I OECD’s rapport, ”Efficient e-Government for Smarter Public Service Delivery”, kan man også læse, at Danmark kan gøre endnu mere for at udnytte de digitale muligheder fremadrettet. OECD anbefaler, at Danmark bør:

  • Udvikle en bred vision for digitaliseringen af Danmark. Visionen skal også handle om den offentlige sektors ydelser og processer, ikke blot it.

  • Styrke organiseringen af digitaliseringsindsatsen og overveje mere forpligtende tværgående samarbejder.

  • Skærpe indsatsen for at markedsføre digitale løsninger og sikre at borgere og virksomheder kommunikerer digitalt.

  • Sørge for at de fulde potentialer ved digitalisering realiseres og følges helt til dørs – både i forhold til bedre og billigere offentlige serviceydelser.

Finansministeren udtaler i den forbindelse:

Jeg er glad for, at OECD roser den danske digitaliseringsindsats. Jeg hæfter mig særligt ved, at OECD peger på, at Danmark effektivt og konsekvent bruger digitalisering som drivkraft for at modernisere den offentlige sektor. Den vej skal vi fortsætte ad, så hver en skattekrone bruges bedst muligt, og digitalisering dermed bidrager til genopretningen af dansk økonomi, siger finansminister Claus Hjort Frederiksen. 

Digitalisering gør også hverdagen lettere for danskerne. Danskerne ser det i dag som en selvfølge at udfylde selvangivelsen på nettet, når børnene er lagt i seng, og langt de fleste virksomheder udfylder blanketterne på virk.dk i stedet for at løbe ned med dem i postkassen. Vi skal udbrede de positive erfaringer til langt flere områder, siger Claus Hjort Frederiksen.   

Anbefalingerne vil indgå i grundlaget for det forestående fællesoffentlige arbejde med den kommende digitaliseringsstrategi for 2011-2014. Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen udtaler i den forbindelse:

Det er glædeligt, at OECD i en international sammenligning fremhæver os som et digitalt foregangsland. Vi vil nu i regeringen nærlæse OECD’s anbefalinger af, hvor vi kan gøre det endnu bedre. For vi skal sikre, at danskerne får en lettere hverdag, og vi skal turde gå foran i det offentlige med nye innovative services til borgerne og virksomhederne.

OECD’s samlede analyse og anbefalinger kan hentes nedenfor: 

Hent nøglebudskaber (engelsk)

Hent ledelsesresuméet (engelsk)

Hent rapporten "Efficient e-government for smarter public service delivery"

Se OECD’s pressemeddelelse