Specialundervisning i folkeskolen - veje til en bedre organisering og styring

02-06-2010

Den almindelige danske folkeskole skal være rummelig og omfatte både almindelige børn og hovedparten af børn med særlige behov. Det er regeringens og KL's klare målsætning.

En ny analyse af specialundervisning i folkeskolen  viser imidlertid, at forholdsvist mange elever i Danmark, sammenlignet med Sverige og Finland, udskilles til  undervisning  i specialklasser og specialskoler.

Udskillelse kan være godt og naturlig for fx elever med svære fysiske eller psykiske handicaps. Men det kan ikke dokumenteres, at den nødvendigvis er relevant for en så stor andel af eleverne, som udskilles i dag. Analysen viser samtidig, at specialundervisningen i specialklasser og specialskoler er markant dyrere end tilbud inden for den almindelige folkeskole. Endvidere viser analysen, at udgifterne til specialundervisning gennem de senere år har været markant stigende.

Udvalget bag rapporten - bestående af KL, Undervisningsministeriet og Finansministeriet - foreslår på den baggrund en række konkrete initiativer, der kan bidrage til at gøre folkeskolen mere inkluderende. Det vil frigøre ressourcer der blandt andet kan bruges til at styrke den almindelige folkeskole.

Læs pressemeddelelse og rapport på Undervisningsministeriets hjemmeside.