Danmark har brug for genopretningsplan

22-05-2010

Danmark har underskud i den offentlige økonomi på over 5 pct. af BNP eller ca. 90 mia. kroner i 2010. Underskuddet er væsentligt større end 3 pct. af BNP, hvilket betyder, at Danmark ikke opfylder konvergenskriteriet for offentlige underskud.

Derfor er Danmark nu kommet ind i "proceduren for uforholdsmæssigt store underskud".  Den proces blev reelt sat i gang den 12. maj i år, hvor EU offentliggjorde en rapport, som slog fast, at Danmark har "uforholdsmæssigt store underskud".
 
Når man er i proceduren gælder særlige regler. Konkret skal Danmark således gennemføre initiativer, som styrker de offentlige finanser strukturelt med mindst ½ pct. om året i gennemsnit i en nærmere afgrænset periode.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen afviser derfor alle spekulationer om, at Danmark midt i en procedure blot kan hoppe ud af de fælles regler, blot fordi tilfældige prognoser skulle vise, at økonomien i fx 2012 muligvis bliver bedre end ventet. Det ville være i strid med reglerne i stabilitets- og vækstpagten.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

S og SF har øjensynligt sendt LO i byen med et budskab om, at i 2012 har økonomien rettet sig alligevel, og derfor kan vi sidde på hænderne og vente. Det er en dødsensfarlig holdning for dansk økonomi, fordi det skaber uro på markederne og om den danske krone. Så det er for vores egen skyld. Det er sundt, at der er balance mellem indtægter og udgifter. 

Der ud over er vi jo enige med de øvrige lande i EU om, at der skal være sammenhæng mellem indtægter og udgifter i de offentlige finanser på linje med reglerne i stabilitets- og vækstpagten. 

Læs om EU-henstillinger og deres krav til stramninger og nedbringelse af underskud