Nye ledighedstal for april 2010

28-05-2010

Den registrerede ledighed faldt med 2.400 personer fra marts til april, og ledigheden i april udgør dermed 114.300 personer svarende til 4,1 pct. af arbejdsstyrken. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Ledigheden har ligget på omtrent samme niveau siden november sidste år efter at være steget med i gennemsnit 5.000 personer om måneden i den forudgående del af 2009.

Bruttoledigheden, som også omfatter dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i aktivering, faldt med 1.200 personer i april. Også udviklingen i bruttoledigheden har været afdæmpet siden november.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

Ledigheden ser ikke ud til at stige så meget, som vi tidligere havde frygtet. Det bekræfter de seneste tal fra Danmarks Statistik. Det er et godt udgangspunkt for den genopretning af dansk økonomi, som vi nu skal i gang med. Med aftalen om genopretningen af dansk økonomi har vi sikret, at tilliden til og troværdigheden om finanspolitikken kan bevares. Det vil bidrage til at holde renten lav til gavn for beskæftigelsen, boligejerne og den offentlige økonomi. 

Aftalen styrker samtidig beskæftigelsen på lidt længere sigt, især som følge af forkortelsen af dagpengeperioden fra 4 til 2 år. Dermed kommer det danske dagpengesystem mere på linje med systemerne i andre lande. Forslaget har først fuld virkning i 2013, hvor ledigheden ventes at være faldende, og manglen på arbejdskraft igen tager til.  

Dagpengereformen skal ses i sammenhæng med den netop indgåede aftale om en styrket forebyggende indsats mod langtidsledighed. Den skal sikre, at der bliver taget hånd om personer, som har særligt vanskeligt ved at finde job, og dermed mindske risikoen for at nogen hænger fast i langtidsledighed.