Statens nettofinansierings- og lånebehov i 2010

18-05-2010

I morgen offentliggøres Budgetoversigt 1 og Økonomisk Redegørelse maj 2010 på www.fm.dk.

Skønnet for statens indenlandske og udenlandske nettofinansieringsbehov og lånebehov fremgår af tabel 1 og 2.

Tabel 1. Indenlandsk nettofinansierings- og lånebehov 2010

 
 

Mia. kr.

2010

 
 

Indenlandsk nettofinansieringsbehov

99

 
 

Afdrag langfristet gæld mv. 1)

56

 
 

Afdrag skatkammerbeviser 2)

0

 
 

Indsættelse på statens konto i Nationalbanken

-48

 
 

Indenlandsk lånebehov

107

 
 

Kilde: Budgetoversigten , maj 2010.
1. Afdrag langfristet gæld er inklusive fondenes nettoobligationskøb, nettobetalinger fra valutaswaps og opkøb uden for året.
2. Afdrag skatkammerbeviser svarer til udestående i programmet primo året.

 

 

Tabel 2. Udenlandsk nettofinansierings- og lånebehov 2010

 
 

Mia. kr.

2010

 
 

Udenlandsk nettofinansieringsbehov

4

 
 

Afdrag langfristet gæld mv. 1)

36

 
 

Afdrag commercial paper (CP) 2)

5

 
 

Indsættelse på statens konto i Nationalbanken

-29

 
 

Udenlandsk lånebehov

16

 
 

Kilde: Budgetoversigten , maj 2010.
1. Afdrag langfristet gæld er inklusiv nettobetalinger fra valutaswaps og opkøb uden for året.
2. Afdrag commercial papers svarer til udestående i programmet primo året.

 

Opgørelsen af statens inden- og udenlandske lånebehov er blevet ændret i Bud-getoversigten og Økonomisk Redegørelse maj 2010 i forhold til tidligere. For yderligere information herom henvises til Budgetoversigten og Økonomisk Redegørelse for maj 2010.