Dansk konvergensprogram behandlet af EU-Kommissionen

24-03-2010

EU-Kommissionen har på sit møde i Bruxelles i dag behandlet et udkast til vurdering af det danske konvergensprogram for 2009. Den endelige vurdering af det danske program skal behandles og vedtages af EU’s finansministre (ECOFIN) forventeligt i anden halvdel af april.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen siger:

Jeg har noteret mig, at Kommissionen er enig i, at Danmark har haft et godt udgangspunkt sammenlignet med andre lande, og at der er taget store skridt til at mindske følgevirkningerne af den globale krise. Også, at der er opbakning til den meget lempelige finanspolitik i 2010. 

I udkastet har EU-kommissionen anbefalet Danmark at forstærke indsatsen for at begrænse overskridelsen af EU’s 3 pct. grænse for offentlige underskud samt fremlægge mere detaljerede tiltag til at sikre den nødvendige konsolidering og efterlevelsen af målet om balance på de offentlige finanser i 2015.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen siger:

Jeg er enig i, at indsatsen for at begrænse underskuddet skal forstærkes fra 2011 – det understreger jo også bare, at oppositionens planer om yderligere offentlige udgifter eller såkaldte vækstpakker ikke er en farbar vej.

Regeringen har lagt den overordnede strategi frem. Vi vil holde de offentlige forbrugsudgifter i ro og sikre, at der igen bliver balance i de offentlige finanser. Samtidig vil vi gå de offentlige budgetter igennem med en tættekam. Hvordan de konkrete krav om konsolidering føres ud i praksis vil vi i første omgang fremlægge ved kommuneforhandlingerne i juni og i forbindelse med forhandlingerne om finansloven for 2011. Vi er stålsatte på at sikre, at det spirende opsving og væksten ikke forpurres af stramninger, der kommer for tidligt. Derfor vil vi ikke her og nu lægge os endeligt fast på den præcise linje i finanspolitikken for 2011. 

Desuden vurderer Kommissionen, at vækstskønnene i de senere år af konvergensprogrammet er til den positive side.

Finansministeren udtaler:

Vores vækstskøn for 2010 og 2011 er helt på linje med de seneste skøn fra EU. Her er der altså ingen forskelle.

Vækstantagelserne fra 2012 og frem til 2015 bygger på helt samme principper som i tidligere års konvergensprogrammer – nemlig at konjunktursituationen gradvist normaliseres i årene frem mod 2015. Det fremgår klart af det danske konvergensprogram, at der er stor usikkerhed om forløbet, og derfor er der vist følsomhedsberegninger med både højere og lavere vækst.

Det er vigtigt at huske, at målet om balance i 2015 vedrører den såkaldte strukturelle saldo, dvs. renset for konjunkturudsving. Om væksten konjunkturmæssigt bliver lidt højere eller lavere end forudsat, er svært at forudse til 2015, men det er altså ikke noget, som behøver påvirke målet om strukturel balance. 

Læs Danmarks Konvergensprogram 2009