Digitale breve fra det offentlige

29-03-2010

Breve fra det offentlige om bilsyn, barsel og byggesager kan for mange klares over internettet. Kommuner, regioner og statslige myndigheder kan spare op til 1,1 milliarder kroner, hvis blot halvdelen af de offentlige breve udsendes digitalt frem for at blive udsendt med almindelig post, som det sker i dag. Det viser en netop offentliggjort analyse, som er udarbejdet for KL, Danske Regioner og Finansministeriet.

Borgere og virksomheder modtager hvert år knap 150 millioner breve fra det offentlige. Alene i porto og papir svarer det til en årlig udgift på ca. 900 mio. kr. Hertil kommer den tid, det tager for medarbejdere at printe brevene og lægge dem i kuverter. Analysen konkluderer, at offentlige myndigheder og private virksomheder allerede har høstet gode erfaringer med digital post. På trods af de gode erfaringer udsendes langt hovedparten af de offentlige breve fortsat på papir.

Digitalisering er ifølge Finansminister Claus Hjort Frederiksen et godt eksempel på, hvordan man både kan effektivisere myndighedernes administration og samtidig yde en bedre service for borgeren.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler: 

Digitalisering af breve betyder, at vi kan gøre den offentlige service bedre og billigere. Mange mennesker vil gerne modtage post digitalt og samtidig kan vi frigøre ressourcer til at sikre kvalitet og service i det offentlige. Mere af det.

Analysen påpeger at nogle borgere fortsat ønsker at modtage offentlige breve og dokumenter på papir. Omvendt viser erfaringer fra bl.a. netbankerne, at danskerne generelt er meget digitaliseringsparate, når der er tale om attraktive løsninger, som gør hverdagen lettere for den enkelte.

Finansministeren fortsætter:

Det vil som udgangspunkt være frivilligt at modtage sin post digitalt. Men offentlige myndigheder skal blive bedre til at møde den stigende efterspørgsel fra borgere om at kommunikere elektronisk, når man skal til læge, modtage barsel eller boligstøtte fra kommunen eller have sin bil til syn. Alene i marts var der f.eks. over 2,4 mio. danskere som så deres årsopgørelse på skat’s hjemmeside.

Fra sommeren 2010 bliver det muligt for borgere og virksomheder at modtage sine breve og dokumenter via de to internetportaler borger.dk og virk.dk. Løsningen skal udrulles i samtlige kommuner, regioner og offentlige myndigheder frem mod den 1. oktober 2010. Det er målet, at alle offentlige breve og dokumenter kan modtages digitalt i 2012.

Fakta om analysen

  • Udarbejdet af Rambøll Management i perioden september 2009 - januar 2010 i samarbejde med kommuner, regioner og statslige myndigheder.

  • Bygger bl.a. på oplysninger fra Post Danmark, eBoks og faktiske regnskabstal vedr. myndighedernes porto-udgifter i 2008.

  • Udregningen af potentialet bygger bl.a. på en forudsætning om at borgere og virksomheder løbende tilmelder sig de digitale kanaler svarende ca. til antallet af brugere på SKAT i 2009.