Kommentar til Nationalbankens kvartalsoversigt

17-03-2010

I Nationalbankens kvartalsoversigt indgår bl.a. en ny prognose for dansk økonomi og betragtninger om den økonomiske politik, bl.a. i lyset af Konvergensprogrammet og regeringens udmeldinger om, hvordan udfordringerne i Konvergensprogrammet håndteres.

For så vidt angår konjunkturvurderingen ligger Nationalbanken meget tæt på skønnene i Økonomisk Redegørelse fra december 2009. Konkret ventes en vækst i BNP på 1,3 pct. i år og 1,7 pct. i 2011, og en yderligere stigning i væksten til 1,9 pct. i 2012.

I 2011 og 2012 forventes væksten at være tilstrækkelig til at bremse stigningen i ledigheden. Konkret ventes ledigheden således at falde fra 2011 til 2012, selv om finanspolitikken i Nationalbankens fremskrivning er forholdsvis stram. Ledigheden i 2012 skønnes at udgøre godt 150.000 personer, hvilket svarer til det ventede niveau i år.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen siger:

Jeg har noteret, at Nationalbanken grundlæggende anerkender de store udfordringer, vi står overfor og tilslutter sig den strategi, som regeringen har lagt frem - nemlig at vi skal leve op til de henstillinger, vi får fra EU, og at højere skat ikke er en løsning. 

Jeg er helt enig i, at der ikke er perspektiv i yderligere finanspolitiske lempelser. Det vil bare øge det fremtidige krav til opstramninger af den økonomiske politik. 

I år er finanspolitikken til gengæld historisk lempelig netop for at styrke den begyndende vending i økonomien. Det holder vi fast i.

I debatten om Nationalbankens kvartalsoversigt har det efterfølgende været fremme at der skal spares 34 mia. kr.  for at få nulvækst fra 2011 til 2013 - og ikke de 13½ mia. kr., som er angivet i Konvergensprogrammet.  

De 13½ er udtryk for, at den planlagte vækst i serviceudgifterne ikke gennemføres (dvs. 1 pct. i 2011 og 2012 og 3/4 pct. i 2013).
 
De 34 er beregnet ved at antage at udgifterne ville være steget mere end planlagt - og mere præcist med 1,7 pct. om året fra 2011-2013.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen siger:

Vi har sagt, at vi vil holde de offentlige udgifter i ro. Det betyder, at vi vil tilføre samme ressourcer til det offentlige i 2011-2013 som i 2010. Nulvækst vil sige, at der er samme antal ansatte og mulighed for at købe de samme varer som i dag. For det offentlige under et er der altså ikke tale om besparelser eller nedskæringer. 

At gætte på hvad væksten kunne blive i 2011, som Nationalbanken har gjort, er i mine øjne spekulativt og ændrer ikke på, at vi fastholder samme ressourcer som i dag - og at vi dermed styrker finanserne med 13½ mia. kr. i forhold til det planlagte. 

Udgifterne til det offentlige har aldrig været større og antallet af offentligt ansatte har aldrig været højere. At holde nulvækst er ikke nemt, men selvfølgelig kan det lade sig gøre.