Kommentar til Nationalbankens kvartalsoversigt

17-03-2010

I Nationalbankens kvartalsoversigt indgår bl.a. en ny prognose for dansk økonomi og betragtninger om den økonomiske politik, bl.a. i lyset af Konvergensprogrammet og regeringens udmeldinger om, hvordan udfordringerne i Konvergensprogrammet håndteres.

For så vidt angår konjunkturvurderingen ligger Nationalbanken meget tæt på skønnene i Økonomisk Redegørelse fra december 2009. Konkret ventes en vækst i BNP på 1,3 pct. i år og 1,7 pct. i 2011, og en yderligere stigning i væksten til 1,9 pct. i 2012.

I 2011 og 2012 forventes væksten at være tilstrækkelig til at bremse stigningen i ledigheden. Konkret ventes ledigheden således at falde fra 2011 til 2012, selv om finanspolitikken i Nationalbankens fremskrivning er forholdsvis stram. Ledigheden i 2012 skønnes at udgøre godt 150.000 personer, hvilket svarer til det ventede niveau i år.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen siger:

  • Jeg har noteret, at Nationalbanken grundlæggende anerkender de store udfordringer, vi står overfor og tilslutter sig den strategi, som regeringen har lagt frem - nemlig at vi skal leve op til de henstillinger, vi får fra EU, og at højere skat ikke er en løsning.

  • Jeg er helt enig i, at der ikke er perspektiv i yderligere finanspolitiske lempelser. Det vil bare øge det fremtidige krav til opstramninger af den økonomiske politik.

  • I år er finanspolitikken til gengæld historisk lempelig netop for at styrke den begyndende vending i økonomien. Det holder vi fast i.

I debatten om Nationalbankens kvartalsoversigt har det efterfølgende været fremme at der skal spares 34 mia. kr.  for at få nulvækst fra 2011 til 2013 - og ikke de 13½ mia. kr., som er angivet i Konvergensprogrammet.
 
De 13½ er udtryk for, at den planlagte vækst i serviceudgifterne ikke gennemføres (dvs. 1 pct. i 2011 og 2012 og 3/4 pct. i 2013).
 
De 34 er beregnet ved at antage at udgifterne ville være steget mere end planlagt - og mere præcist med 1,7 pct. om året fra 2011-2013.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen siger:

  • Vi har sagt, at vi vil holde de offentlige udgifter i ro. Det betyder, at vi vil tilføre samme ressourcer til det offentlige i 2011-2013 som i 2010. Nulvækst vil sige, at der er samme antal ansatte og mulighed for at købe de samme varer som i dag. For det offentlige under et er der altså ikke tale om besparelser eller nedskæringer.

  • At gætte på hvad væksten kunne blive i 2011, som Nationalbanken har gjort, er i mine øjne spekulativt og ændrer ikke på, at vi fastholder samme ressourcer som i dag - og at vi dermed styrker finanserne med 13½ mia. kr. i forhold til det planlagte.

  • Udgifterne til det offentlige har aldrig været større og antallet af offentligt ansatte har aldrig været højere. At holde nulvækst er ikke nemt, men selvfølgelig kan det lade sig gøre.