Skælskør Bank

18-03-2010

Skælskør Bank har den 17. marts 2010 udsendt meddelelse om, at banken i medfør af aftale om et statsligt kapitalindskud ønsker at udnytte deres ret til at konvertere 99,6 mio. kr. af det samlede statslige kapitalindskud på 124,5 mio. kr. til aktier.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

Jeg har noteret mig, at Skælskør Bank har meddelt, at de vil konvertere størstedelen af det statslige kapitalindskud til aktier, og at staten dermed ser ud til at få en forholdsvis stor ejerandel i banken.

Som det gælder i forhold til andre selskaber, hvori staten er aktionær, vil staten udøve et aktivt ejerskab i forhold til Skælskør Bank med henblik på at sikre, at selskabet drives bedst muligt og skaber værdi til aktionærerne.

Der skal imidlertid ikke herske tvivl om, at staten ikke på længere sigt ønsker at være aktionær i danske kreditinstitutter. Staten vil derfor være åben over for et salg af aktierne i Skælskør Bank, så længe det sker til en kurs, der afspejler den reelle værdi af aktierne.

Finansministeriet har på den baggrund indledt en dialog med ledelsen i Skælskør Bank om, hvordan staten gennem sin nye ejerrolle bedst kan medvirke til at bringe banken gennem den nuværende situation.

På grundlag af den udsendte konverteringsmeddelelse vil der snarest blive udpeget en vurderingsmand, som skal fastlægge den kurs, der skal anvendes ved konverteringen af det statslige kapitalindskud til aktier i Skælskør Bank. Når der foreligger en vurderingsrapport, vil konverteringen kunne gennemføres, og statens ejerandel i Skælskør Bank opgøres. Konverteringen forventes at ske medio april 2010, og først på det tidspunkt vil staten være aktionær i Skælskør Bank.

Statens ejerskab i Skælskør Bank vil blive varetaget af Finansministeriet.