Undersøgelse af regional sundheds-it

05-03-2010

Regeringen og Danske Regioner besluttede i oktober 2008 at igangsætte et fælles udredningsarbejde omkring den samlede sundheds-it i Danmark.

Arbejdet har været tilrettelagt i et samarbejde mellem Sundhedsministeriet, Finansministeriet, Digital Sundhed samt Danske Regioner.

Konsulentfirmaet McKinsey & Co. har som led i dette arbejde i januar 2010 færdiggjort analysen "Undersøgelse af sundheds-it indsats i regionerne". Rapporten tegner et overbliksbillede af den regionale sundheds-it og kommer med anbefalinger i forhold til den fremadrettede konsolideringsindsats.

Læs rapporten Undersøgelse af sundheds-it indsats i regionerne