Dansk hjælp til Irland

23-11-2010

Efter drøftelser med Folketingets partier indleder den danske regering forhandlinger om at yde et bilateralt lån til Irland som et led i en lånepakke til Irland.

Den samlede lånepakke ventes at blive finansieret af henholdsvis Den Internationale Valutafond (IMF), eurolandene og EU samt bilaterale bidrag. Udover Danmark forventes Storbritannien og Sverige at stille bilaterale lån til rådighed.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen finder det naturligt at hjælpe Irland:

Irland har brug for en hjælpende hånd for at komme tilbage på fode igen. Derfor hjælper vi. Støtten til Irland vil desuden være til gavn for den finansielle og økonomiske stabilitet i EU. Det er i Danmarks klare interesse som en lille åben økonomi, at sikre et stabilt Europa, hvor landenes økonomier fungerer og vokser.

Lånepakken til Irland vil blive fulgt af et program for genopretning af irsk økonomi. Størrelsen, betingelserne og sammensætningen af den samlede lånepakke skal forhandles mellem Irland og EU-kommissionen, IMF og ECB og skal godkendes af EU’s finansministre (ECOFIN).

Et lån fra Danmark til Irland skal godkendes af Folketinget.