Kommentar til IMF-rapport om dansk økonomi

01-11-2010

Den internationale valutafond (IMF) har offentliggjort sine foreløbige konklusioner på Artikel IV-konsultationen i Danmark. Artikel IV-konsultationerne er et led i Valutafondens almindelige overvågning af alle medlemslandenes økonomier. Ved konsultationerne analyseres landets økonomiske udvikling og den økonomiske politik. For Danmark sker dette hvert andet år.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen glæder sig over, at IMF bakker op om genopretningen af dansk økonomi:

Jeg er glad for IMF’s vurdering af dansk økonomi og opbakningen til regeringens krisehåndtering. 

IMF vurderer, at dansk økonomi er hjulpet godt igennem krisen af en hurtig finanspolitisk reaktion og lave renter og bakker ligeledes op om genopretningsaftalen, som er afstemt med konjunktursituationen og samtidig sikrer større arbejdsudbud på lidt længere sigt.   

Jeg er enig med IMF i, at den helt store udfordring bliver at holde udgifterne i ro i de kommende år. Det kræver stram udgiftsstyring – også i kommunerne – og vi har derfor indført stærkere styringsmekanismer over for kommunerne i forbindelse med genopretningsaftalen. 

Jeg har desuden noteret mig, at IMF peger på nødvendigheden af at gennemføre flere reformer, der kan bidrage til at øge arbejdsudbuddet og vækstpotentialet på længere sigt. Vi har i de seneste 1½ år gennemført både en skattereform og en dagpengereform, og i løbet af dette efterår vil vi præsentere udspil om førtidspension og SU. Der sker noget i dansk strukturpolitik, og det anerkendes også af IMF.

Læs IMF’s foreløbige konklusioner