Nyt arbejdspapir om beregning af den økonomiske gevinst ved arbejde (forskelsbeløb)

05-10-2010

Arbejdspapiret præsenterer en nyudviklet panelmodel, som anvendes til at estimere en timeløn for ledige og for andre personer, hvor der ikke er registeroplysninger om den løn, som personerne kan ventes at få som beskæftiget.

Disse ”skyggelønninger” bruges blandt andet til at opgøre forskelsbeløbet - dvs. forskellen mellem den indkomst man ventes at have som beskæftiget og som ikke-beskæftiget. Den mere præcise bestemmelse af forskelsbeløbene peger på, at færre har høje kompensationsgrader end hidtil antaget.

Læs mere om arbejdspapiret om beregning af den økonomiske gevinst ved arbejde