Oversættelse af EU-henstilling

08-10-2010

Danmark modtog den 13. juli i år en henstilling fra ECOFIN-rådet (EU’s økonomi- og finansministre) om bl.a. at styrke de offentlige finanser med ½ pct. af BNP i gennemsnit i årene 2011-2013 samt at bringe det offentlige underskud ned under 3 pct. af BNP senest i 2013.

Der er i enkelte medier stillet spørgsmål ved den danske version af Kommissionens udkast til EU-henstilling til Danmark, fordi der i forbindelse med EU’s oversættelse er begået fejl.

Folketingets Europaudvalg har imidlertid fået tilsendt den korrekte engelske version af Kommissionens udkast forud for vedtagelsen af EU-henstillingen til Danmark den 13. juli 2010.

På et møde i Folketingets Europaudvalg den 9. juli orienterede finansminister Claus Hjort Frederiksen endvidere om den kommende henstilling. Her har udvalget fået de korrekte oplysninger, hvilket fremgår af finansministerens talepapir, som er oversendt til Folketinget. I et såkaldt samlenotat fra Finansministeriet forud for mødet har udvalget og Folketinget desuden fået alle korrekte oplysninger om henstillingen.

I den danske version af Kommissionens udkast fremgik det fejlagtigt, at Danmark skulle bringe underskuddet ned under 3 pct. af BNP allerede i 2012 og ikke i 2013. Desuden fremgik det ikke, at henstillingen om finanspolitiske stramninger på en halv procent om året i perioden 2011 til 2013 er gennemsnitlig.

Disse oplysninger fremgår imidlertid korrekt alle andre steder, fx i den engelske version af henstillingen, i samlenotatet til Europaudvalget samt i ministerens talepapirer til mødet i Europaudvalget den 9. juli forud for henstillingen fra EU. Oplysningerne fremgår også klart i en pressemeddelelse udsendt af Finansministeriet den 13. juli, da Danmark modtog henstillingen, og af løbende publikationer fra Finansministeriet.

Folketinget har således været fuldt informeret om henstillingens korrekte indhold før og efter den blevet givet af ECOFIN den 13. juli 2010.

Den økonomiske politik er tilrettelagt med sigte på at indfri den henstilling til Danmark, som er vedtaget af ECOFIN, og som Folketinget blev orienteret om blandt andet på mødet den 9. juli. Den fejlagtige oversættelse har ikke haft nogen praktisk betydning overhovedet.