Markant fremgang i dansk økonomi i 2. kvartal

30-09-2010

Det reviderede kvartalsvise nationalregnskab fra Danmarks Statistik viser en vækst i bruttonationalproduktet (BNP) på 1,7 pct. i 2. kvartal i år, når der korrigeres for sæsonudsving. I Tyskland og Sverige, som er vigtige danske eksportmarkeder, voksede BNP også i omegnen af 2 pct. i 2. kvartal.

I forhold til samme kvartal sidste år er BNP i Danmark samlet vokset med 3,8 pct. (sæsonkorrigerede tal). Det er på linje med fremgangen i tysk økonomi i samme periode og omtrent dobbelt så højt som i euroområdet under ét og fx Storbritannien.

Fremgangen i efterspørgslen i 2. kvartal afspejler særligt større eksport og øgede investeringer. Investeringerne i 2. kvartal er blandt andet trukket op af en stor investering i boreplatforme og øgede lagerinvesteringer, som for begges vedkommende i høj grad modsvares af højere import og dermed i mindre grad medvirker til at trække væksten i BNP. Også privatforbruget steg lidt i 2. kvartal efter kraftig fremgang i 1. kvartal. Udviklingen i privatforbruget henover de to kvartaler er formentlig påvirket af påskens placering, og i 1. halvår under ét var privatforbruget 3 pct. højere end i samme periode sidste år.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

Jeg glæder mig over de nye tal og en fremgang i dansk økonomi, som er på linje med vores nabolande. Som den økonomiske udvikling over de seneste par år med al ønskelig tydelighed har illustreret, er vi meget afhængige af udviklingen i den internationale økonomi og særligt på vores store eksportmarkeder. 

Regeringen har gjort meget for at understøtte ny vækst og aktivitet i forbindelse med det internationale tilbageslag, og der er nu klare tegn på, at dansk økonomi er godt på vej ud af krisen. Opgaven er at fastholde tilliden til dansk økonomi ved at genoprette de offentlige finanser og styrke betingelserne for langsigtet vækst i velstand og beskæftigelse.