Ny hvidbog viser store udfordringer for statens arbejdspladser

23-09-2010

Hvidbogen, som Personalestyrelsen offentliggør i dag, bygger på helt nye undersøgelser og analyser. Blandt de vigtigste konklusioner er:

  • Over halvdelen af de ansatte i staten vil have ændret lønsystemet, så en væsentlig større del af lønnen forhandles på den enkelte arbejdsplads – i dag fastsættes 90 pct. af lønnen i de centrale overenskomster

  • Arbejdskraftudbuddet kan øges.
    Det kan ske, hvis flere i staten arbejder på plustid, antallet af sygedage nedbringes, og lave pligtige afgangsaldre for tjenestemænd løftes

  • Overenskomstsystemet i staten kan forenkles.
    Over halvdelen af lederne i staten vil gerne have færre overenskomster. Der er 164 overenskomster og aftaler i staten – 48 af disse dækker færre end 50 årsværk

Se hvidbogen om statens arbejdspladser